Hur hundår fungerar

Hur hundår fungerar är inte det lättaste att förstå. Men egentligen är det så enkelt att ett människoår är fyra hundår. Skälen till att man räknar på det här sättet är flera, men vi tycker att det framför allt fyller fördelen att man ”legitimerar” hundens ålder och det tycker vi är bra.

En hund lever ju inte lika länge som en människa, men har ett lika rikt liv för det, fullt av upptäckter och lärdomar. På ett sätt lever ju hundar så febrilt och entusiastiskt att man nästan kan säga att det går fyra år för en hund på ett år för en människa!

En intressant fråga är dock bara varför vi inte har kattår, eller för den delen häst- eller fågelår…